Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
Propozycja wyjazdu Drukuj

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Zgodnie z wnioskami z Walnego Zgromadzenia chcemy zorganizować jednodniową wycieczkę do Wrocławia – termin 20.10.br. W planach:

1.Zwiedzanie – Rynek, Ostrów Tumski.

2.Panorama,

3.Afrykarium.

4.Obiad

5.Wyjazd ok.6.00, powrót ok.22.00

Przewidywany koszt:

•dla członków BSLZN – 50 zł (warunek brak zaległości składkowych),

•członkowie rodzin 100 zł,

•osoby towarzyszące, jeżeli ktoś chciałby zabrać inną osobę, to opłata będzie ustalona po pełnych kosztach – ok. 180 zł.

W związku z powyższym prosimy o:

1.Dokonanie zgłoszenia w terminie do 25.09.br.; z informacją o zgłaszanych osobach.Warunkiem dalszych działań organizacyjnych będzie zgłoszenie ok. 30 osób. Oczywiście liczymy, że dominującą grupą nie będą osoby towarzyszące.

2.Jeżeli spełniony zostanie warunek określony w pcie 1., to ustalimy termin na dokonanie wpłat i po ich wpłynięciu przystąpimy do ostatecznego załatwiania wyjazdu.

Zarząd BSLZN

 
Zarząd Drukuj

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się w dniu 29 września 2017 r.
o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 
Informacja Drukuj

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘĆ NOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W związku z zapytaniami informujemy, że w poczet członków Stowarzyszenia może być przyjęta każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych ….. - art. 13 ust. 1 Statutu (pełny tekst Statutu w zakładce).

Wpisowe wynosi 30,00 zł

Składka miesięczna 10,00 zł

 
Informacja Drukuj

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się w dniu 15 września 2017 r.
o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków oraz szkolenie Drukuj

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na


Walne Zgromadzenie Członków BSLZN oraz szkolenie,

które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
w Karczmie w Straconce przy ul. Górskiej 111 w Bielsku-Białej.


I. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w
Bielsku-Białej za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Wnioski i sprawy bieżące.
11. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o
przekazanie stosownych pełnomocnictw.

II. PROGRAM SZKOLENIA

Temat:Trudne sytuacje w obsłudze klienta.
Szkolenie prowadzi: Dr inż. Honorata Howaniec
1. Nastawienia, emocje, postawy. Pierwszy kontakt z klientem. Znaczenie mowy ciała w
kształtowaniu relacji z klientem. 1h
2. Kim jest trudny klient? Typy charakteru klienta, a jego reakcje. 1h
3. Granice w kontaktach handlowych. Wyznaczanie granic w zachowaniu klienta. Asertywność
- odmawianie klientowi. 1h
4. Dlaczego klient się denerwuje? Słowa, których nie wolno używać. 1h

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Zarządu
Aleksander Kazimierowicz

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2