Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków oraz szkolenie Drukuj

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na


Walne Zgromadzenie Członków BSLZN oraz szkolenie,

które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
w Karczmie w Straconce przy ul. Górskiej 111 w Bielsku-Białej.


I. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w
Bielsku-Białej za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Wnioski i sprawy bieżące.
11. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie obrad.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o
przekazanie stosownych pełnomocnictw.

II. PROGRAM SZKOLENIA

Temat:Trudne sytuacje w obsłudze klienta.
Szkolenie prowadzi: Dr inż. Honorata Howaniec
1. Nastawienia, emocje, postawy. Pierwszy kontakt z klientem. Znaczenie mowy ciała w
kształtowaniu relacji z klientem. 1h
2. Kim jest trudny klient? Typy charakteru klienta, a jego reakcje. 1h
3. Granice w kontaktach handlowych. Wyznaczanie granic w zachowaniu klienta. Asertywność
- odmawianie klientowi. 1h
4. Dlaczego klient się denerwuje? Słowa, których nie wolno używać. 1h

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Zarządu
Aleksander Kazimierowicz

 
Komunikat dla Członków Zarządu Stowarzyszenia Drukuj

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r.
o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).