W dniu 29 września 2020 r., w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

W dniu 18 października 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował jednodniową wycieczkę do Czech.

Zwiedziliśmy rynek w Hranicach, zbraszowskie jaskinie aragonitowe oraz miasto Ołomuniec.

Pogoda nas bardzo sprzyjała, a na zdjęciach widać, że wycieczka była udana - zapraszamy na kolejne :)

 Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki.

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Zarząd Stowarzyszenia organizuje jednodniową wycieczkę do Ołomuńca (Czechy)
w terminie 18 października 2019 r. (piątek).

Wstępnie zakładamy zwiedzanie katedry sv. Vàclava oraz innych miejsc kultu religijnego, warto zobaczyć przecudnej urody zegar astronomiczny, liczne zabytki i ciekawe miejsca. Oczywiście, ze względu na ramy czasowe nie zdążymy wszystkiego zobaczyć. Po uzgodnieniu z przewodnikiem, które miejsca będziemy zwiedzać prześlemy plan wycieczki.  

Koszt wyjazdu:

  • dla członków BSLZN oraz ich dzieci ( w tym dorosłych uczących się)  - 100 zł.
  • dla pozostałych osób -  130 zł.

W cenie:
autokar, ubezpieczenie, obiad, przewodnik.

Prosimy o potwierdzenie   udziału w   wycieczce w terminie do 01.10 b.r., ponieważ wyjazd uzależniony jest od ilości zgłoszeń min. 25 osób.

Zarząd BSLZN

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 04 października 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 20 września 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

  

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia zorganizował, wspólnie z Zarządem Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, jednodniową wycieczkę do Warszawy.

Ten kto był - potwierdzi, że wyjazd był bardzo udany, zwiedziliśmy sporo, pogoda wytrzymała prawie do końca, a wspomnienia z wyjazdu - bezcenne...

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny wyjazd, a tym co nie byli - pozostają zdjęcia. 

 Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki.

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu  

11 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

w Klubie Osiedlowym „Pegaz” przy ul. Braci Gierymskich 5

w Bielsku-Białej.

  Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

11.  Sprawy bieżące.

12.  Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Tomasz Liszka