W związku z zapytaniami informujemy, że w poczet członków Stowarzyszenia może być przyjęta każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych - art. 13 ust. 1 Statutu (pełny tekst Statutu).

Wpisowe wynosi 30,00 zł

Składka miesięczna 10,00 zł