W dniu 29 września 2020 r., w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków.