Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu

28 września 2021 r. o godz. 9.00

w siedzibie Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości przy
ul. Partyzantów 44  w Bielsku-Białej.

 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu
   Koleżeńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców
  Nieruchomości w   Bielsku-Białej i powołaniu likwidatora.
 11. Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw (dopuszcza się wysłanie pełnomocnictwa drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Przypominamy, że pełnomocnictwo, zgodnie ze statutem, nie może być udzielone członkowi Zarządu. 

Uwaga! W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy o konieczności zabrania maseczek.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Tomasz Liszka