W związku z zapytaniami informujemy, że w poczet członków Stowarzyszenia może być przyjęta każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych - art. 13 ust. 1 Statutu (pełny tekst Statutu).

Wpisowe wynosi 30,00 zł

Składka miesięczna 10,00 zł

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 15 września 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na

Walne Zgromadzenie Członków BSLZN oraz szkolenie,

które odbędą się 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
w Karczmie w Straconce przy ul. Górskiej 111 w Bielsku-Białej.

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 9 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

 

Witamy na nowej stronie BSLZN.