Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu  

11 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

w Klubie Osiedlowym „Pegaz” przy ul. Braci Gierymskich 5

w Bielsku-Białej.

  Proponowany porządek obrad:

 1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wybór Prezydium Zebrania ( przewodniczący i sekretarz).

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Przyjęcie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

11.  Sprawy bieżące.

12.  Zamknięcie obrad.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie stosownych pełnomocnictw.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Tomasz Liszka

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

życzę wszystkim naszym Członkom, Waszym Rodzinom, Bliskim ...

aby ten czas świąteczny był okazją do rodzinnych spotkań, czasem rozmów, na które zawsze brakuje ... może czasem na dobrą książkę ...

aby ten szczególny czas przełożył się na nową energię w dalszych codziennych obowiązkach,

a w szczególności życzę zdrowia i szczęścia oraz smacznego jajka :)

Tomasz Liszka

AKTUALIZACJA :-)

Jedziemy ;)

 

KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Zarząd Stowarzyszenia współorganizuje jednodniową wycieczkę do Warszawy w terminie 20 maja 2019 r. (poniedziałek).

Plan wycieczki przewiduje:

Wilanów
Łazienki Królewskie
Obiad
Plac Piłsudskiego
Zwiedzanie Starego Miasta z Katedrą Warszawską
Zwiedzanie Zamku Królewskiego

Czas wolny
Wyjazd z Warszawy w okolicach godziny 19-20 (w zależności od pogody)
.

Koszt wyjazdu:

  • dla członków BSLZN - 130 zł.
  • dla pozostałych osób -  180 zł.

W cenie:
autokar, ubezpieczenie, parking, obiad, przewodnik, słuchawki i bilet wstępu.

Wyjazd jest współorganizowany z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, w związku z tym obowiązuje kolejność zgłoszeń. Prosimy więc o złożenie deklaracji dotyczącej wyjazdu w terminie do 5 maja br.

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 15 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

  

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 11 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

Posiedzenie Zarządu BSLZN odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Partyzantów 44, Bielsko-Biała).

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć wycieczki, która odbyła się w dniu 19.10.2018 r., a Ci, którzy nie byli, niech żałują :) ...