W przypadku chęci wstąpienia do BSLZN należy wydrukować i wypełnić poniższą deklarację.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA