Nasze Stowarzyszenie jest organizacją w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zmianami) i nosi nazwę Beskidzkie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości.

Inicjatywa powołania BSLZN powstała na początku 2004 r. Powstał wówczas Komitet Założycielski liczący 48 osób, w dniu 27 lutego 2004 r. podjęta została uchwala o powołaniu Stowarzyszenia.

Założycielami Stowarzyszenia były osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości, pracujący w różnych formach organizacyjno-prawnych gospodarki nieruchomościami (spółdzielczość, gospodarka komunalna, działalność prywatna), a wywodzące się z różnych miejscowości z terenu tzw. Podbeskidzia (Bielsko-Biała, Cieszyn, Kęty, Andrychów, Wadowice).

BSLZN uzyskało rejestrację w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej (VIII Wydział Gospodarczy), wpis do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców w dniu 23 czerwca 2004 r., KRS nr 0000210728.

BSLZN jest członkiem Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości w Warszawie (www.pfzn.pl).

 

Główne cele powołania i funkcjonowania BSLZN określono jako:

  • dbałość o prestiż zawodu zarządcy nieruchomości poprzez m.in. przestrzeganie standardów i zasad etyki zawodowej, kształtowania wizerunku zarządcy jako profesjonalnie działającego fachowca;
  • prowadzenie działań związanych ze stałym podnoszeniem kwalifikacji swoich członków;
  • pełnienie roli forum do wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii;
  • współpraca pomiędzy zarządcami oraz z innymi osobami prowadzącymi działalność w sferze gospodarki nieruchomościami;
  • prowadzenie działań związanych z integracją środowiska zarządców oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami.