ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • Tomasz Liszka Prezes Stowarzyszenia
  • Wojciech Łozowski Wiceprezes Stowarzyszenia
  • Ewa Janoszek Sekretarz Stowarzyszenia
  • Halina Nowak Skarbnik Stowarzyszenia
  • Stanisław Juroszek Członek Zarządu Stowarzyszenia
  • Aleksander Kazimierowicz Członek Zarządu Stowarzyszenia

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Danuta Chrobak Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Popek Członek Komisji
Czesław Raszka Członek Komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Jacek Żołubak Przewodniczący Sądu
Dorota Hawryłeczko-Sordyl Członek Sądu
Tomasz Witkowski Członek Sądu